Logo_bujin1

Ekte selvforsvar – Dynamisk tradisjon – Endeløs utvikling

Om Bujinkan Budo Taijutsu

"Don't teach bad people. Teach only good people. Please protect that idea." - Hatsumi Masaaki

Kontakt oss »
Kontakt

Regelverk

av Sôke Hatsumi Masaaki (løst oversatt fra bujinkan.com)
1. Bujinkan er bare åpent for de som sier seg enige i og følger disse grunnreglene.  De som ikke sier seg enige i disse grunnreglene, får ikke ta del i Bujinkan.  Bare de som har lest og sagt seg enige i grunnreglene får lov til å delta.

2. Kun de som kan fremvise tålmodighet, selvkontroll og dedikasjon får lov til å delta.  En legeundersøkelse skal påkreves.  Spesielt personer med mentale lidelser, dopavhengighet, eller mental ustabilitet skal nektes adgang.  Nødvendigheten av en slik rapport er for å beskytte omgivelsene fra et enkelt individ som kan utgjøre en viss fare for andre.  Dette gjelder også for personer med smittsomme sykdommer, individer med klinisk abnormale personligheter, fysiologi, eller personer som mangler selvkontroll.

3. Individer med kriminell bakgunn skal nektes adgang.  Bråkmakere, forbrytere, og de som bryter loven i sitt land, skal nektes adgang til Bujinkan.  Dette gjelder også de som bor i Japan, om så for en kortere periode.

4. De som ikke ivaretar Bujinkan sine grunnregler, enten som utøvere, eller som medlemmer, og som på noen som helst måte bringer vanære til Bujinkan, skal bli utestengt.  Frem til nå har Bujinkan vært åpen for en stor gruppe mennesker som kunne dra til Japan.  Blant dem har dessverre enkeltpersoner vært overstadig beruset og forårsaket ubehageligheter, [disse er] mentalt forstyrrede, og egoistiske bråkmakere som bare har tenkt på seg selv og ikke har kunnet sett hvordan deres adferd har påvirket andre.  Gjennom sin væremåte har disse personene forkastet kjernen i Bujinkan.  Fra denne dag, skal slike personer være utvist.

5. Ved treningsskader og ulykker, både ved trening i dojo og utenfor, skal ikke Bujinkan holdes ansvarlig.  Dette er et meget viktig punkt. de som ikke sier seg villig til å ta eget ansvar for skader under trening, skal nektes adgang til Bujinkan.  Kort sagt: Bujinkan påtar seg på ingen måte ansvar for skader som måtte oppstå under trening!

6. Alle som blir med i Bujinkan, må få et årsmedlemskapskort.  Dette kortet opprettholder ikke bare respekten for medlemmer av Bujinkan, men indikerer og at du er del av et større felleskap av krigersjeler, som vil forbedre seg selv gjennom trening og vennskap.  Det er et sertifikat på ekte krigerånd, og omfavner både lojalitet og nestekjærlighet.

7. Bujinkan-tradisjon gjenkjenner naturen og universialiteten i mennesket, og er bevisst det som flyter mellom disse to parter:
-"Det hemmelige prinsippet bak Taijutsu er å vite grunnlaget for fred."
-"Å studere er veien til det urokkelige hjertet (fudoshin)"

I det siste har Bujinkan virkelig blitt internasjonal.  På samme måte som det er ulike tidssoner verden over, er det ulike tabuer blant verdens folkeslag.  Vi skal respektere hverandre og unngå disse tabuene.  Vi må sette krigerånden først, og samarbeide mot egenutvikling og forbedring av Bujinkan.
De som ikke sier seg villige til å opprettholde de ovennevnte grunnreglene, skal tvinges ut av Bujinkan.

Masaaki Hatsumi – Soke
 
002_hombu
Hatsumi Masaaki - vår stormester