Logo_bujin1

Ekte selvforsvar – Dynamisk tradisjon – Endeløs utvikling

"Forget the past. By forgetting techniques that you’ve worked hard to master, you actually add more to your skill" - Hatsumi Masaaki

Om Bujinkan Budo Taijutsu

"50 yrs training doesn't mean anything. It's nothing special. I'm still walking along behind Takamatsu Sensei. That's what tradition is." -Hatsumi Masaaki

Takamatsu Sensei told me 5 things that should put aside for practicing the martial arts and also in life in general:

The first thing one should put aside in martial arts or in life is anger and fury. If not, you will defeat yourself.

Second;,Takamatsu said to guard against your heart becoming to soft or allowing laziness to enter into your heart.

Third, put aside ambition and avarice. If you allow yourself to get to fixed on one particular thing you lose sight of reality in general.

Fourth, you must put aside thinking that you are better than you are and there is nothing more for you to learn.

Fifth, leave aside suspicions and doubts; recognize where these come from so you will not be influenced by them.
These five points have their origins in Buddhism and you really do have to understand them to practice martial arts fully or live life well.
 
-Hatsumi Masaaki
IMG_4525
Hatsumi-sensei noterer hemmeligheter for Elias
Hva er Bujinkan Budo Taijutsu
Ninja%2006%20090

Bujinkan Budo Taijutsu er en kampkunst fra Japan som har sine røtter 1000 år tilbake i tid.  Den rent fysiske delen av arten er bygget opp av de 9 ulike skolene som vår stormester, Dr. Masaaki Hatsumi, har arvet.  Alle med sine egne karakteristiske styrker og særegenheter.  Arten blir ofte kalt ”Ninjutsu”, hvilket er litt misvisende da bare 3 av skolene er ”Ninjutsu”-skoler.

Veldig få har kunnskap om ”Ninjutsuens” art og historie, noe som har ført til mye spekulasjon og mystifisering av arten.  På 80-tallet fikk ”Ninjutsuen” en ”boom” i Vesten, og det dukket opp mange dårlige filmer og personer som utga seg for å være mestere innen arten.  Heldigvis er disse tidene over, men det finnes fortsatt mennesker som utgir seg for å ha kunnskaper og titler i alt mulig uten å kunne dokumentere dette.  En bør derfor være forsiktig med å tro på informasjon om ninjutsu og Bujinkan for øvrig fra TV og spesielt Internett.

Bujinkan Budo Taijutsu er en komplett art som inneholder alt fra kampteknikker til behandling og meditasjon, mens den eneste konkurrenten er deg selv og dine personlige mål.  Bujinkan er i konstant endring, akkurat som livet rundt oss.  Det eneste sikre er at det er ingenting som er sikkert.  Det vil si at Bujinkan som kampkunst er dynamisk og kreativt, noe som ofte krever mye tankearbeid og nitidig trening. 

"At the end, Takamatsu Sensei taught quite a bit about 女性の護身術 women's self defense." -Hatsumi Masaaki

Bilde1
Bujinkan er kampkunst.  Den enkleste måten å forstå forskjellen mellom kampkunst og kampsport på er ved å se på tiden en investerer i treningen.  I kampsport er det meste organisert og satt i system, og man søker gjerne status og respekt gjennom å kjempe mot noen på en organisert arena.  Som regel trener man bare kampsport i ung alder, når den fysiske formen er på topp.  Etter hvert som kroppen forfaller, eller i det minste forandrer seg, blir teknikkene og prinsippene i sporten vanskelig å utføre.

I kampkunst er den eneste konkurrenten en selv og ens egne personlige mål.  Man former arten etter seg selv og sin egen kropp, og blir bare dyktigere med tiden, uavhengig av alder.  Der en vilkårlig kampsport er en fase i livet, er Bujinkan Budo Taijutsu livet i seg selv.

Bujinkan Budo Taijutsu passer for alle som har et ønske å lære seg selv bedre å kjenne og som ønsker å frigjøre sitt potensial.  Det er en fantastisk god måte å komme i bedre form på, både fysisk og mentalt.

De 9 skolene som inngår i Bujinkan

Med direkte oversettelser til norsk.

"What's in a name?" -Shakespeare
 
  • Togakure ryu Ninpo Taijutsu – ”Gjemt Dør Skolen”
  • Gyokko ryu Kosshijutsu – ”Forgyllet Tiger Skolen”
  • Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu – ”Urokkelig Gud Skolen”
  • Kukishinden ryu Happo Hikenjutsu – ”De 9 Demoniske Gudenes Skole”
  • Koto ryu koppojutsu – ”Slå-ned-en-tiger Skolen”
  • Kumogakure ryu Ninjutsu – ”Gjemt Sky Skolen”
  • Gyokushin ryu Ninjutsu – ”Urokkelig Hjerte Skolen”
  • Takagi Yoshin ryu Jutaijutsu – ”Høyt Tre, Forhøyet Hjerte Skolen”
  • Gikan ryu Koppojutsu – ”Respekt for/tro på Rettferdighet Skolen”