Logo_bujin1

Ekte selvforsvar – Dynamisk tradisjon – Endeløs utvikling

Stavanger Ninjutsuklubb

"Learning a technique is not an end in itself, it merely indicates where you need to start." -Hatsumi Masaaki

Artikler »
Artikler

Kukishin Bôjutsu

Svein Even
Da har vi notater i videoformat!
Følgende blir ofte referert til som "Gyokko-Bô", men kommer altså så vidt jeg vet fra Kukishinden-Ryu, eller i det minste Kukishin-Ryu. I alle tilfelle har ikke disse teknikkene fått plass i "Advanced Stick Fighting"-boken til Sôke, og blir sjelden vist på video fra Japan.

Disclaimer: Jeg viser kata'ene slik jeg har forstått de etter gjennomgang med herr Nogouchi i Japan. Det er ingen som påstår at de er perfekt utførte, eller nødvendigvis er representative for Bujinkan som helhet. Filmene er laget mtp hjelp til selvstudie.

Linker til hvert nivå her:

Shoden

Shoden

Chuden

Chuden

Okuden

Okuden