Logo_bujin1

Ekte selvforsvar – Dynamisk tradisjon – Endeløs utvikling

Stavanger Ninjutsuklubb

"You have to be the type of person that lucky things happen to." -Hatsumi Masaaki

Meld interesse »
Kontakt

Happy Days og Budo Taijutsu

av Espen André S.G.

Her er noen av mine tanker rundt konseptet/uttrykket Happy Days. Happy Days er et uttrykk jeg bruker ofte og for meg så er det mer en bare en måte å si hei og adjø på. Når jeg sier ’Happy Days’ er intensjonen å virkelig ønske at mottaker skal få oppleve mest mulig glede. I et selvforsvarsperspektiv så kan man, ved å praktisere ’Happy Days’, oppnå den samme avvæpnene effekten som et smil er kjennt for å ha i møte mellom mennesker. Happy Days er også en huskeregel for meg selv, og andre, at glede er en sinnstilstand man bevisst kan velge å erfare her og nå. Denne ’innsikten’ er basert på Sôke Takamatsu Toshitsugu sin essay om glede, ”On Happiness”, som jeg har oversatt fra engelsk til å lyde slik:

 
Måten å erfare den ultimate glede på er ved å gi slipp på alle bekymringer og all anger, og vite at det å være glad er den mest tilfredstillende av livets følelser.
Reflekter tilbake på all fremgangen i livet ditt og tillat de positive, kreative og gledesfyllte tankene å overskinne og overgå enhver sorg eller bekymring som måtte dvele i sinnets underbevissthet
Å vite at sykdom og katastrofer er naturlige deler av livet er nøkkelen til å overvinne fiendtlighet med en rolig og glad sjel. Gleden venter (der) rett foran deg, bare du kan avgjør om du velger å erfare den eller ikke.
Ta dette til hjertet..
takamatsu
20071216%20Lucialeir%20Foto%20Andr%C3%A9%20Sahlman%20Hanssen%20121
20071216%20Lucialeir%20Foto%20Andr%C3%A9%20Sahlman%20Hanssen%20188

For å kunne lære seg kunsten ’å gi slipp’ finnes det uttalige verktøy og metoder, hvorpå målet som oftest er å bli en opplyst person, nå sin Buddha-natur, bli sin egen versjon av Jesus eller andre mestere innen personlig utvikling. Jeg har tiltro til det vi sier i begynnelsen av hver Bujinkan trening, shikin haramitsu daikomyo, at man kort sagt kan bli plutseligt opplyst, eller ifølge den oversettelsen jeg liker best: Enhver erfaring inneholder potensialet for opplysthet. Jeg får her kun skrapt på overflaten av et helt berg av alternative teknikker myntet på å lære mennesker å sette seg selv fri. Men for at alt dette skal kunne integreres i ens hverdagslige tanker, ord og handlinger, så må man trene, øve , repetere, og gjenta innsiktene for seg selv. Det er her Happy Days kommer inn som en påminnelse, en slags trigger, for å klare å huske at man hele tiden kan ta kontroll over ens følelser, styre ens humør og dermed velge glede, en komprimert versjon av shikin haramitsu daikomyo.
 
Her er ihvertfall noen små ’enkle’ grep for å lettere kunne velge glede i hverdagen, og deres tilknytning til Budo Taijutsu prinsipp:
 
Korrekt vinkling i forhold til motstander(e) og omgivelsene, det å velge den rette vinkelen for å overkomme fiendtligheter, er en viktig del av Taijutsu treningen (f.eks. 45 grader). Innenfor mentalt selvforsvar kan dette bety å beherske kunsten å bevisst velge den vinklingen som gavner en selv mest, m.a.o. velge et perspektiv, en oppfatning av virkeligheten som styrker en i ens fremtidige møte med motgang. På samme måte som frigjøringsteknikkene på trening så må vi også trene mentale frigjøringsteknikker, med personlig frigjøring for øye. I korte trekk dreier det seg om å holde en positiv holdning til livet. Våre valg er enten av en destuktiv (frykt) eller konstruktiv (kjærlighet) yin-yang-natur. Vi kan velge å se glasset som halvtomt eller halvfullt. Et lykkelig sinn er idag blitt vitenskapelig bevist å ha positive effekter på kroppen og da særlig dens immunforsvar. Så ved å bevisst kunne klare å velge sinnstilstanden ’glad’, så styrker man sitt eget immunforsvar, og derigjennom praktiserer selvforsvar på et veldig subtilt nivå. Gjennom hyppige påminnelser av samme budskap (f.eks. Happy Days) kan man oppnå positive selv-hypnose effekter i form av glede. Det er her viktig å ikke glemme at den optimale selvforsvars-sinnstilstanden fortsatt er mushin, intet sinn, hvorpå ens sinn er satt i nøytral-modus, m.a.o. befinner seg i den linjen som skiller yin fra yang. Et slikt tomt sinn har ingen forutintatte holdninger og dermed forberedt på alt. Man da velge den sinnstilstanden som best passer den situasjonen man befinner seg i, ikke bare glede.
 
I sin bok ”De 4 Leveregler” kartlegger Don Miguel ruiz de selvbegrensende holdningene som fratar oss mennesker livsgleden og skaper unødig lidelse. Han gir oss fire tilsynelatende enkle, men svært virkningsfulle leveregler basert på de gamle toltekernes visdom. De fire levereglene: Vær ren i ord, ikke ta noe personlig, la være og forutsette ting og gjør alltid ditt beste, er godt forklart og beskrevet. Til tross for dette er de ikke så enkle å følge. Det som gleder meg mest med disse geniale levereglene, er at de ser ut til å være i tråd med Sôke Takamatsu Toshitsugu sine personlige regler for et godt liv

En sammenstilling mellom De 4 Leveregler og Takamatsu's personlige

  1. Vær ren i ord: Snakk med integritet. Si kun det du mener. Unngå å bruke ord til å snakke styggt om deg selv eller sladre til andre. Bruk kraften av dine ord i retningen av sannhet og kjærlighet. Sôke Takamatsu Toshitugu: Unngå overflødig snakk for å bevare sjelen [:spirit]. Frastå fra å snakke for mye slik at du kan bygge opp kraften i din sjel. 
  2. Ikke ta noe personlig: Ingenting av det andre gjør er på grunn av deg. Hva andre sier og gjør er en projesjon av deres egen drøm, deres egen versjon av virkeligheten. Når du er immun mot andres meninger (mushin) og handlinger (taijutsu), så vil du ikke bli offer for unødige lidelser. Sôke Takamatsu Toshitugu: Unngå sinne (:å være sint) for å ivareta personlighet; å være utålmodig krever mer energi enn å bli sint. Med ydmykhet utvikle din peronlighet 
  3. La være og forutsette ting: Finn mot til å spørre spørsmål og til å uttrykke hva du virkelig mener. Kommuniser med andre så klart som mulig for å unngå misforståelser, sorg og drama. Med kun denne ene leveregelen, så kan man forandre ens liv. Sôke Takamatsu Toshitugu: Unngå anstrengelser for å ivareta nervene. Ikke bruk for mye tid på trivielle saker. Hvis ikke blir du ubesluttsom. Bekymre deg mindre og utvikle sterke nerver. 
  4. Gjør alltid ditt beste: Ditt beste kommer til å forandre seg for hvert øyeblikk; det vil være annerledes når du er frisk i motsetning til syk. I alle sammenhenger, simpelten gjør ditt beste, og du vil unngå å dømme deg selv, selv-misbruk og anger. Sôke Takamatsu Toshitugu: Unngå begjæret om å bevare [:preserve] hjertet. Sinnets problemer er vanligvis uttrykkt gjennom ens begjær. ’Jeg vil ha dette’, ’Jeg vil ha den’ eller ’Jeg vil bli rik og tilhøre den øvre klassen’ etc. Prøv hardt å unngå slike begjær, kultiver istedenfor et godt sinn og hjerte. 
Håper dette har vært til glede og inspirasjon!
 
Happy Days!
20071216%20Lucialeir%20Foto%20Andr%C3%A9%20Sahlman%20Hanssen%20230