Logo_bujin1

Ekte selvforsvar – Dynamisk tradisjon – Endeløs utvikling

Stavanger Ninjutsuklubb

“Forget your sadness, anger, grudges and hatred. Let them pass like smoke caught in a breeze. Do not indulge yourself in such feelings.” -- Masaaki Hatsumi

Artikler »
Artikler

Kukishinden Jôjutsu

Elias
Etter sigende er Jôjutsu-teknikkene fra Kukishinden Ryu 800 år gamle og er et utspring fra teknikkene med (rokushaku) bô og sverd. En jô blir noen ganger referert til som "yonshaku bô" (4 shaku/fots stav), men varierer i lengde ut fra størrelsen til brukeren. Ettersom den er kortere enn en bô, og bare litt lengre enn et sverd, er et sentralt aspekt i teknikkene at brukeren flytter seg inn for å angripe - for så å flytte seg ut av rekkevidde igjen. Det sies også at en jô kan knekke et sverd, dersom den er brukt korrekt.

Linker til hvert nivå her:

Kihon Unyi Gata

Kihon Unyi Gata

Frittstående teknikker

Frittstående teknikker

Kutsu no Ho

Kutsu no Ho

Kuji no Ho

Kuji no Ho