Logo_bujin1

Ekte selvforsvar – Dynamisk tradisjon – Endeløs utvikling

"If you train too polite, you may get in the habit of apologizing. And then you apologize in a real situation and get defeated" - Hatsumi Masaaki

Om Bujinkan Budo Taijutsu

Kontakt oss »
Kontakt
Filosofi

Om Bujinkan og Taijutsu

Elias, Yushu-shihan og vår hovedinstruktør, forklarer

Bujinkan Budo Taijutsu er en levende art.  Det vil si at den forandrer seg i takt med tiden og utfra hvem som ser den.  Den er under stadig utvikling.  Det er viktig å forstå dette faktum, da arten kan bli presentert forskjellig avhengig av hvor man trener den.  Kulturene i ulike land innvirker også på hvordan arten utvikles.  Man kan si at Budo Taijutsu er en veldig fri art og mange (mis)tolker dette til at man kan gjøre som man vil.

Når utøvere trener over lengre tid, formes deres taijutsu etter deres kropp, holdning og kultur.  Men, for at noe skal kunne sies å være fritt må det ha rammer å forholde seg til.  Disse rammene (les: grunnleggende bevegelser) er noe man begynner treningen med, og alltid bør fortsette med.  Mange folk hopper over denne typen trening og prøver å forstå essensen i en art direkte.  Uten denne grunnforståelsen blir alt veldig ustrukturert og tilfeldig.  Det finnes et uttrykk som sier at ”man må lære å gå før man kan løpe”.  Til lengre man har trent disse grunnleggende bevegelsene, jo viktigere forstår man at disse er.  Når man etterhvert har trent disse over tid og finpusser sine bevegelser, vil forandring og utvikling komme naturlig.

Det er viktig å understreke at man ikke skal stresse frem en slik prosess, alt kommer naturlig hvis man fortsetter å trene iherdig.  Forutsetningen for å bli god i Budo Taijutsu er dels å ha en god instruktør/veileder, dels å ha en ståpå vilje og ikke gi opp.  Budo Taijutsu tar tid å lære seg. 
 
IMG_2089
En av klubbens "Ronin" vandrer Chikoku